Noticeboard

Calendar Of Events

Tearmaí: Imreoirí / Bainisteoirí

Imreoirí / Bainisteoirí : Players / Managers

Na Comórtais
• All Ireland Championship....Craobh na hÉireann 
• Leinster Championship....Craobh Laighean 
• Munster Championship....Craobh na Mumhan 
• Ulster Championship....Craobh Uladh 
• Connaught Championship....Craobh Chonnacht 
• All Ireland Club Championship....Clubchraobh na hÉireann 
• Christy Ring Cup....Corn Christy Ring 
• Nicky Rackard Cup....Corn Nicky Rackard 
• Sam Maguire Cup....Corn Mhic Uidhir 
• Liam McCarthy Cup....Corn Mhic Cárthaigh 
• National League....An tSraith Náisiúnta 
• Railway Cup....Corn an Bhóthair Iarainn 

Na Gráid
• Sinsear....Senior 
• Sóisear....Junior 
• Mionúr....Minor 
• Na Sinsir....Seniors 
• Na Sóisir....Juniors 
• Na Mionúir....Minors 
• Faoi Bhliain is Fiche....Under 21 
• Idirmheánach....Intermediate 
Téarmaíocht le húsáid i rith cluichí
• Go n-éirí leo....good luck to them 
• Bhí mí-ádh orthu....they were unlucky 
• Fuair sé cúl....he scored a goal 
• Theip air scóráil....he failed to score 
• Bhí bua éasca acu....they won easily 
• Tá siad ar comhscór....they are level 
• Is beag atá eatarthu....they are very close 
• Níl ach cúilín eatarthu....there is only a point between them 
• I ndeireadh na dála....in the end 
• Sárchluiche a bhí ann....it was a great game 
• Bhí sé ar fheabhas/thar barr....he played very well 
• Cluiche den scoth/iontach a bhí ann....it was an excellent game 
• Rogha na coitiantachta....the favourite 
• Cúl gleoite/álainn....a beautiful goal 
• Tá sé ag imirt as a chraiceann....he is playing a blinder 
• Bhain sé craitheadh as an eangach/líontán....he shook the net 
• Tá slua mór i láthair inniu....there is a large attendance today 
• Tá an áit plódaithe/dubh le daoine....the place is packed 
• Tá an cluiche seo idir dhá cheann na meá....this game is very evenly balanced 
• Tá sé ag imeacht den pháirc....he is leaving the field 
• An pháirc imeartha....the playing pitch 
• Tá sé gortaithe go dona....he is badly injured 
• Tá sé ag cur fola....he is bleeding 
• Tá ionadaí ag teach ar an bpáirc ina áit....a substitute is coming on to replace him 
• Tá sé á iompar ar shínteán....he is being carried on a stretcher 
• Tá an cluiche thart....the game is over 
• Tá an t-am caite/istigh....time is up 
• Tá a rás rite....his race is run 
• Cuireadh an cluiche ar ceal....the game was called off 
• Beidh athimirt ann....there will be a replay 
• Chur sé an tsaorchic/saorphoc, an chic/poc pionóis ar foraoil/ar strae/amú....he sent the free kick/puck penalty kick/puck wide 
• Scóráil sí cúl/cúilín....she scored a goal/point

Cluichí
• Caid/Peil Ghaelach....Gaelic Football 
• Iomáint / Iománaíocht....Hurling 
• Peil na mBan....Ladies Football 
• Camógaíocht....Camogie 
• Liathróid Láimhe....Handball 
• An Cluiche Corr....Rounders

Cluichí Eile
• Sacar....Soccer 
• Rugbaí....Rugby 
• Cispheil....Basketball 
• Eitpheil....Volleyball 
• Hacaí....Hockey 
• Rásaíocht Capall/Con....Horse/Dog Racing 
• Lúthchleasaíocht....Athletics 
• Dornálaíocht....Boxing 
• Bádóireacht....Boating 
• Seoltóireacht....Sailing 
• Leadóg....Tennis 
• Leadóg bhoird....Table tennis 
• Galf....Golf 
• Mionghalf / Áin agus Amas....Pitch and Putt